CERN Accelerating science

ISOLDE Papers

უკანასკნელი დამატებები:
2021-11-18
04:59
Study of radial motion phase advance during motion excitations in a Penning trap and accuracy of JYFLTRAP mass spectrometer / Nesterenko, D.A. (Jyvaskyla U.) ; Eronen, T. (Jyvaskyla U.) ; Ge, Z. (Jyvaskyla U.) ; Kankainen, A. (Jyvaskyla U.) ; Vilen, M. (Jyvaskyla U. ; CERN)
Phase-imaging ion-cyclotron-resonance technique has been implemented at the Penning-trap mass spectrometer JYFLTRAP and is routinely employed for mass measurements of stable and short-lived nuclides produced at IGISOL facility. Systematic uncertainties that impose limitations on the accuracy of measurements are discussed. [...]
arXiv:2107.05631.- 2021-11-01 - 19 p. - Published in : Eur. Phys. J. A 57 (2021) 302 Fulltext: 2107.05631 - PDF; document - PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2021-11-16
06:02
Large Shape Staggering in Neutron-Deficient Bi Isotopes / Barzakh, A (St. Petersburg, INP) ; Andreyev, A N (JAEA, Ibaraki ; York U., England) ; Raison, C (York U., England) ; Cubiss, J G (York U., England) ; Van Duppen, P (Leuven U.) ; Péru, S (CEA DAM) ; Hilaire, S (CEA DAM) ; Goriely, S (Brussels U., IAA) ; Andel, B (Comenius U.) ; Antalic, S (Comenius U.) et al.
The changes in the mean-square charge radius (relative to $^{209}$Bi), magnetic dipole, and electric quadrupole moments of $^{187,188,189,191}$Bi were measured using the in-source resonance-ionization spectroscopy technique at ISOLDE (CERN). A large staggering in radii was found in $^{187,188,189}$Big, manifested by a sharp radius increase for the ground state of $^{188}$Bi relative to the neighboring $^{187,189}$Big. [...]
2021 - 7 p. - Published in : Phys. Rev. Lett. 127 (2021) 192501 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2021-11-16
06:02
Evolution of single-particle structure near the $N=20$ island of inversion / MacGregor, P T (Manchester U.) ; Sharp, D K (Manchester U.) ; Freeman, S J (Manchester U.) ; Hoffman, C R (Argonne, PHY) ; Kay, B P (Argonne, PHY) ; Tang, T L (Argonne, PHY) ; Gaffney, L P (Liverpool U. ; CERN) ; Baader, E F (CERN) ; Borge, M J G (Madrid, Inst. Estructura Materia) ; Butler, P A (Liverpool U.) et al.
The single-particle properties of $^{29}$Mg have been investigated via a measurement of the $^{28}$Mg(d,p) 29Mg reaction, in inverse kinematics, using the ISOLDE Solenoidal Spectrometer. The negative-parity intruder states from the f p shell have been identified and used to benchmark modern shell-model calculations. [...]
2021 - 7 p. - Published in : Phys. Rev. C 104 (2021) L051301 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2021-11-09
09:05
New $\beta$-decaying state in $^{214}$Bi / IDS Collaboration
A new $\beta$-decaying state in $^{214}$Bi has been identified at the ISOLDE Decay Station at the CERN-ISOLDE facility. A preferred $I^{\pi} = (8^-)$ assignment was suggested for this state based on the β-decay feeding pattern to levels in  $^{214}$Po and shell-model calculations. [...]
2021 - 13 p. - Published in : Phys. Rev. C 104 (2021) 054301 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2021-10-29
04:24
First β-decay spectroscopy of $^{135}$In and new $β$-decay branches of $^{134}$In / IDS Collaboration
The $\beta$ decay of the neutron-rich $^{134}$In and $^{135}$In was investigated experimentally in order to provide new insights into the nuclear structure of the tin isotopes with magic proton number $Z=50$ above the $N=82$ shell. The $\beta$-delayed $\gamma$-ray spectroscopy measurement was performed at the ISOLDE facility at CERN, where indium isotopes were selectively laser-ionized and on-line mass separated. [...]
arXiv:2110.13988.- 2021-10-26 - 19 p. - Published in : Phys. Rev. C 104 (2021) 044328 Fulltext: 2110.13988 - PDF; PhysRevC.104.044328 - PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2021-10-01
15:39
Preparation and in vivo evaluation of red blood cell membrane coated porous silicon nanoparticles implanted with $^{155}$Tb / Jakobsson, Ulrika (Helsinki Inst. of Phys.) ; Mäkilä, Ermei (Turku U.) ; Rahikkala, Antti (Helsinki U.) ; Imlimthan, Surachet (Helsinki U.) ; Lampuoti, Jarkko (Helsinki U.) ; Ranjan, Sanjeev (Helsinki U. ; UEF, Kuopio) ; Heino, Jouni (Helsinki Inst. of Phys.) ; Jalkanen, Pasi (Helsinki U.) ; Köster, Ulli (Laue-Langevin Inst.) ; Mizohata, Kenichiro (Helsinki U.) et al.
Introduction: Porous silicon (PSi) nanoparticles are capable of delivering therapeutic payloads providing targeted delivery and sustained release of the payloads. In this work we describe the development and proof-of-concept in vivo evaluation of thermally hydrocarbonized porous silicon (PSi) nanoparticles that are implanted with radioactive $^{155}$Tb atoms and coated with red blood cell (RBC) membrane ($^{155}$Tb-THCPSi). [...]
2020 - 9 p. - Published in : Nucl. Med. Biol. 84-85 (2020) 102-110 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2021-09-26
13:59
Mass measurements of $^{99-101}$In challenge ab initio nuclear theory of the nuclide $^{100}$Sn / Mougeot, M. (Heidelberg, Max Planck Inst. ; CERN) ; Atanasov, D. (CERN) ; Karthein, J. (Heidelberg, Max Planck Inst. ; CERN) ; Wolf, R.N. (Sydney U.) ; Ascher, P. (CENBG, Gradignan) ; Blaum, K. (Heidelberg, Max Planck Inst.) ; Chrysalidis, K. (CERN) ; Hagen, G. (Tennessee U. ; Oak Ridge) ; Holt, J.D. (TRIUMF ; McGill U.) ; Huang, W.J. (Heidelberg, Max Planck Inst.) et al.
$^{100}$Sn is of singular interest for nuclear structure. Its closed-shell proton and neutron configuration exhibit exceptional binding and $^{100}$Sn is the heaviest nucleus comprising protons and neutrons in equal number, a feature that enhances the contribution of the short-range, proton-neutron pairing interaction and strongly influences its decay via the weak interaction. [...]
arXiv:2109.10673.- 2021 - 9 p. - Published in : Nature Phys. 17 (2021) 1099 Fulltext: 2109.10673 - PDF; s41567-021-01326-9 - PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2021-09-20
08:48
Ca$_3$Mn$_2$O$_7$ structural path unraveled by atomic-scale properties: A combined experimental and ab initio study / Rocha-Rodrigues, P (Porto U.) ; Santos, S S M (Porto U.) ; Miranda, I P (Sao Paulo U.) ; Oliveira, G N P (Porto U.) ; Correia, J G (Lisbon, IST) ; Assali, L V C (Sao Paulo U.) ; Petrilli, H M (Sao Paulo U.) ; Araújo, J P (Porto U.) ; Lopes, A M L (Porto U.)
The structural phase transition path from the low-temperature polar structure up to the highest symmetric phase in the hybrid improper ferroelectric Ca$_3$Mn$_2$O$_7$ compound is here investigated at atomic scale. Measurements using the perturbed angular correlation local probe technique are combined with ab initio electronic structure calculations to observe the evolution of the electric field gradient parameters at the Ca site within the 10–1200 K temperature range. [...]
2020 - 10 p. - Published in : Phys. Rev. B 101 (2020) 064103 Fulltext from publisher: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2021-09-20
08:48
Experimental and Theoretical Study of Electronic and Hyperfine Properties of Hydrogenated Anatase (TiO2): Defect Interplay and Thermal Stability / Zyabkin, D V (Palacky U. ; Ilmenau Tech. U.) ; Gunnlaugsson, H P (Iceland U.) ; Gonçalves, J N (Aveiro U.) ; Bharuth-Ram, K (KwaZulu Natal U. ; DUT, Durban) ; Qi, B (Iceland U.) ; Unzueta, I (Basque U., Bilbao) ; Naidoo, D (Witwatersrand U.) ; Mantovan, R (CNR-IMM, Catania) ; Masenda, H (Witwatersrand U.) ; Ólafsson, S (Iceland U.) et al.
The performance of TiO$_2$-based materials is highly dependent on the electronic structure and local defect configurations. Hence, a thorough understanding of defect interaction plays a key role. [...]
2020 - 12 p. - Published in : The Journal of Physical Chemistry C 124 (2020) 7511-7522

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2021-09-20
08:47
Ca$_2$MnO$_4$ structural path: Following the negative thermal expansion at the local scale / Rocha-Rodrigues, Pedro (Porto U.) ; Santos, Samuel S M (Porto U.) ; Oliveira, Gonçalo N P (Porto U.) ; Leal, Tiago (Porto U.) ; Miranda, Ivan P (Sao Paulo U.) ; dos Santos, António M (ORNL, Oak Ridge (main)) ; Correia, João G (Lisbon, IST) ; Assali, Lucy V C (Sao Paulo U.) ; Petrilli, Helena M (Sao Paulo U.) ; Araújo, João P (Porto U.) et al.
The oxygen octahedral rotations in Ca$_2$MnO$_4$, the first member of the $\textrm{Ca O ( CaMnO}_3)_n$ Ruddlesden-Popper family, is probed through a set of complementary techniques, including temperature-dependent neutron and x-ray diffraction, combined with local probe studies and ab initio calculations. Here we demonstrate the enhancement of the uniaxial negative thermal expansion coefficient from $-1.26 \pm 0.25$ to $-21 \pm 1.8$ ppm/K at the second order $I4_1/acd$ to $I4/mmm$ structural phase transition, providing direct evidence for the corkscrew atomic mechanism. [...]
2020 - 9 p. - Published in : Phys. Rev. B 102 (2020) 104115

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები