CERN Accelerating science

Published Articles

Πρόσφατες προσθήκες:
2022-11-30
11:23
EULIMA Beam Delivery / Farley, F.J.M. (CAL, Nice) ; Carli, C. (CERN)
The beam delivery system planned for EULIMA will use a small spot which will be scanned over the tumour volume. The spot will be sufficiently small that the edge can be defined sharplyenough without adding collimators. [...]
1991 - 4 p. Fulltext: PDF;
In : Proton Radiotherapy Workshop, PSI, Villigen, Switzerland, 28 Feb - 1 Mar 1991, pp.21-24

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2022-11-30
10:59
Sub-25 ps timing measurements with $10 \times 10$ cm$^2$ PICOSEC Micromegas detectors / Lisowska, M (CERN ; U. Paris-Saclay) ; Bortfeldt, J (Munich U.) ; Brunbauer, F (CERN) ; Fanourakis, G (Democritos Nucl. Res. Ctr.) ; Floethner, K J (CERN ; Helmholtz Inst., Mainz) ; Gallinaro, M (LIP, Lisbon) ; Garcia, F (Helsinki Inst. of Phys.) ; Giomataris, I (IRFU, Saclay) ; Gustavsson, T (LIDYL, Saclay) ; Iguaz, F J (IRFU, Saclay) et al.
The PICOSEC Micromegas detector is a precise timing gaseous detector based on a Cherenkov radiator coupled to a semi-transparent photocathode and a Micromegas amplifying structure. First single-pad prototypes demonstrated a time resolution below 𝜎 = 25 ps, however, to make the concept appropriate to physics applications, several developments are required. [...]
2023 - 7 p.
Fulltext: PDF;
In : 9th Conference on New Developments in Photodetection, Troyes, France, 4 - 8 Jul 2022

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2022-11-30
10:59
Decentralized Federated Learning for Healthcare Networks: A Case Study on Tumor Segmentation / Camajori Tedeschini, Bernardo (Milan, Polytech.) ; Savazzi, Stefano (ISTP, Milan) ; Stoklasa, Roman (CERN) ; Barbieri, Luca (Milan, Polytech.) ; Stathopoulos, Ioannis (CERN) ; Nicoli, Monica (Milan, Polytech.) ; Serio, Luigi (CERN)
2022 - 16 p. - Published in : IEEE Access 10 (2022) 8693-8708 Fulltext: PDF;

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2022-11-30
10:59
Quench Transient Simulation in a Self-Protected Magnet with a 3D Finite-Difference Scheme / Ravaioli, Emmanuele (CERN) ; Tranum Arnegaard, Ola (CERN) ; Verweij, Arjan (CERN) ; Wozniak, Mariusz (CERN ; Norwegian U. Sci. Tech.)
2022 - 5 p. - Published in : 10.1109/tasc.2022.3162798 Fulltext: PDF;

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2022-11-30
10:59
Survival of newly formed particles in haze conditions / Marten, Ruby (PSI, Villigen) ; Xiao, Mao (PSI, Villigen) ; Rorup, Birte (Helsinki U.) ; Wang, Mingyi (Carnegie Mellon U.) ; Kong, Weimeng (Caltech) ; He, Xu-Cheng (Helsinki U.) ; Stolzenburg, Dominik (Helsinki U.) ; Pfeifer, Joschka (CERN ; Frankfurt U., FIAS ; Frankfurt U.) ; Marie, Guillaume (Frankfurt U., FIAS ; Frankfurt U.) ; Wang, Dongyu S (PSI, Villigen) et al.
Intense new particle formation events are regularly observed under highly polluted conditions, despite the high loss rates of nucleated clusters. Higher than expected cluster survival probability implies either ineffective scavenging by pre-existing particles or missing growth mechanisms. [...]
2022 - 9 p. - Published in : Environmental Science: Atmospheres 2 (2022) 491-499 Fulltext: PDF;

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2022-11-30
10:59
Improving Parametric Neural Networks for High-Energy Physics (and Beyond) / Anzalone, Luca (U. Bologna, DIFA ; INFN, Bologna) ; Diotalevi, Tommaso (U. Bologna, DIFA ; CERN ; INFN, Bologna) ; Bonacorsi, Daniele (U. Bologna, DIFA ; INFN, Bologna)
Signal-background classification is a central problem in High-Energy Physics (HEP), that plays a major role for the discovery of new fundamental particles. A recent method -- the Parametric Neural Network (pNN) -- leverages multiple signal mass hypotheses as an additional input feature to effectively replace a whole set of individual classifiers, each providing (in principle) the best response for the corresponding mass hypothesis. [...]
arXiv:2202.00424.- 2022 - 21 p. - Published in : Mach. Learn. Sci. Tech. 3 (2022) 035017 Fulltext: 2202.00424 - PDF; Publication - PDF;

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2022-11-30
10:59
The HEV Ventilator: at the interface between particle physics and biomedical engineering / Buytaert, Jan (CERN) ; Collins, Paula (CERN ; Liverpool U.) ; Abud, Adam Abed (CERN ; Liverpool U.) ; Allport, Phil (Birmingham U.) ; Álvarez, Antonio Pazos (Santiago de Compostela U., IGFAE) ; Akiba, Kazuyoshi (Nikhef, Amsterdam) ; de Aguiar Francisco, Oscar Augusto (CERN ; Manchester U.) ; Bay, Aurelio (Ecole Polytechnique, Lausanne) ; Bernard, Florian (Ecole Polytechnique, Lausanne) ; Baron, Sophie (CERN) et al.
A high-quality, low-cost ventilator, dubbed HEV, has been developed by the particle physics community working together with biomedical engineers and physicians around the world. The HEV design is suitable for use both in and out of hospital intensive care units, provides a variety of modes and is capable of supporting spontaneous breathing and supplying oxygen-enriched air. [...]
2022 - 20 p. - Published in : 10.1098/rsos.211519 Fulltext: PDF;

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2022-11-30
10:59
Prisoners’ Dilemma in a Spatially Separated System Based on Spin–Photon Interactions / Altintas, Azmi Ali (Istanbul U.) ; Ozaydin, Fatih (Istanbul, Sabanci U. ; CERN) ; Bayindir, Cihan (CERN ; Istanbul, Tech. U. ; Bogazici U.) ; Bayrakci, Veysel (Istanbul, Sabanci U.)
Having access to ideal quantum mechanical resources, the prisoners’ dilemma can be ceased. Here, we propose a distributed quantum circuit to allow spatially separated prisoners to play the prisoners’ dilemma game. [...]
2022 - 13 p. - Published in : Photon. 9 (2022) 617 Fulltext: PDF;

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2022-11-30
10:59
The FCC-ee vacuum system, from conceptual to prototyping / Kersevan, Roberto (CERN)
The FCC-ee is a very challenging accelerator project from the point of view of vacuum. Apart from the sheer size of the machine, a twin-ring of 100 km circumference, the vacuum system design must be capable of dealing with the low-energy 45.6 GeV, high-current version of the machine (the Z-pole) as well as the higher energy, lower current versions. [...]
2022 - 9 p. - Published in : EPJ Tech. Instrum. 9 (2022) 12 Fulltext: PDF;

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2022-11-30
10:59
Dyad’s consonance and dissonance: combining the compactness and roughness approaches / Masina, Isabella (Ferrara U. ; INFN, Ferrara) ; Lo Presti, Giuseppe (CERN) ; Stanzial, Domenico (Ferrara U.)
At present, there are two approaches that aim at explaining on physical grounds the psychoacoustic perception of consonance and dissonance for dyads, whose pioneers have been, respectively, Galilei and Helmholtz: One is based on the “compactness” of the waveform of the combined signal, while the other on the absence of “roughness” due to possible beats. We perform a detailed study of each approach and find that none of the associated model versions, not even the more refined ones, is fully satisfactory when faced to perceptual data on dyads [...]
2022 - 24 p. - Published in : Eur. Phys. J. Plus 137 (2022) 1254 Fulltext: PDF;

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
Αναζήτηση Επίσης σε:
INSPIRE
KISS Preprints